Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Właścicielem serwisu https://freshy.pl jest Marzena Błaż Biuro Administracja-Handel-Usługi z siedzibą w Krakowie, Os. Piastów 65 Lok.393, NIP: 6782238864.

Jakie dane osobowe zbieramy

1. Gdy użytkownik otwiera i/lub używa naszego Serwisu – za pomocą Google Analytics – gromadzimy następujące dane:

  • rodzaj przeglądarki
  • odwiedzone podstrony w naszej witrynie
  • system operacyjny
  • adres IP lub skrócony adres IP

Informacje te są gromadzone i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesył danych odbywa się w sposób zaszyfrowany (poprzez https).

2. Gdy użytkownik uzupełni dowolny z formularzy w Serwisie gromadzimy dodatkowo jego adres e-mail oraz ewentualnie informacje, jakim zakresem usług jest zainteresowany. Dane te przechowywane są tak długo, jak długo użytkownik może wyrazić zainteresowanie usługami Marzena Błaż Biuro Administracja-Handel-Usługi.

W jakim celu zbieramy dane osobowe

Dane zbierane są, aby:

  • świadczyć usługi i oferować produkty
  • przestrzegać przepisów prawa
  • prowadzić działania analityczne oraz aby doskonalić nasz Serwis
  • umożliwiać kontakt w formularzach kontaktowych
  • realizować zamówienia

W formularzach kontaktowych prosimy użytkowników o minimalny możliwy zakres danych osobowych. Prosimy o podanie adresu e-mail, abyśmy mogli się z nimi kontaktować. Adres ten zostanie wykorzystany w celach marketingowych tylko wówczas, gdy użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.

Profilowanie

Za pomocą Google Analytics gromadzimy zanonimizowane i zagregowane dane w celu stworzenia sprofilowanych grup odbiorców reklam internetowych.
Celem tych działań jest prezentacja oferty firmy DBD Marketing osobom, które z większym prawdopodobieństwem mogą być zainteresowane usługami Firmy.

Użytkownicy, którzy nie życzą sobie, aby zbierano o nich takie dane znajdą niezbędne informacje w Polityce cookies Serwisu http://freshy.pl/polityka-cookies/

Komu są przekazywane dane osobowe

Dane osobowe użytkowników Serwisu – takie jakie adres email oraz korespondencja e-mail – przechowywane są na serwerach firmy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony. Usługa odbywa się zgodnie z Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych i Polityką prywatności dostępną pod adresem: https://futurehost.pl/polityka-prywatnosci

W sposób zanonimizowany dane osobowe przekazywane są także, w celach statystycznych i analitycznych, do Google Inc. poprzez usługę Google Analytics.

Kiedy dane osobowe są usuwane

Dane zgromadzone przez usługę Google Analytics usuwane są automatycznie po 50 miesiącach.

Dane zgromadzone poprzez formularz kontaktowy usuwane są, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, stanie się nieaktualny, np. dane zgromadzone do realizacji umowy.

Dane zgromadzone poprzez funkcję komentarzy w Serwisie są gromadzone bezterminowo.
Jakie prawa w zakresie danych osobowych mają użytkownicy Serwisu
Jeśli użytkownik zostawi komentarz w Serwisie, może zażądać otrzymania wyeksportowanego pliku z jego danymi osobowymi.

Jeśli użytkownik skontaktował się z Marzena Błaż Biuro Administracja-Handel-Usługi poprzez formularz kontaktowy może w każdej chwili zażądać usunięcia pozostawionych danych.

Prośba o usunięcie lub eksport danych musi zostać sformułowana drogą e-mail i wykonana zostanie bez zbędnej zwłoki.

Jak chronimy dane osobowe

Dane osobowe gromadzone są i wykorzystywane w sposób zanonimizowany lub spseudonimizowany, a przesył danych odbywa się w sposób zaszyfrowany (poprzez https).

Dane przechowywane są w firmach, które zapewniają bezpieczeństwo danych.

Dane kontaktowe

W każdej z wymienionych tutaj spraw można kontaktować się z właścicielem Serwisu poprzez e-mail freshy@freshy.pl